Przeglądasz stronę w wersji roboczej. Nie wszystkie elementy mogą działać poprawnie.
Kursy i szkolenia

To tutaj znajdziecie wszelkie kursy i szkolenia oraz wszystkie potrzebne informacje na temat tych szkoleń. Oferta szkoleń dotyczy przede wszystkim kursów katechetycznych. Jednak nasza oferta jest o wiele szersza. Dostępne będą kursy z zakresu komunikacji międzyludzkiej, kursy o profilu psychologicznym, z elementami terapeutycznymi, kursy dotyczące pracy z uczniem, własnym rozwojem, rozumieniem i moderowaniem kontekstów edukacyjnych i kontekstów mentalnościowych, kursy duchowości i nowoczesnych modeli przekazu wiary i wypełniania misji ewangelizacyjnej w ujęciu systemowym.
Każdy kurs posiada swój indywidualny znacznik, opis i podstawowe informacje o treściach kursu. Informacje dotyczą także miejsca szkolenia i prowadzących szkolenie.

Kursy dostępne w najbliższym czasie
Podstawowy Kurs Katechezy Systemowej – PKKS 01/2022

Prowadzący: Waldemar Wczasek, Piotr Bechta
Ilość zjazdów: 12, w odstępie co dwa miesiące
Ilość uczestników: max 25
Data 1 zjazdu: 08.10.2022 (sobota)
Miejsce kursu: Kędzierzyn – Koźle
Czas trwania: 10.00 – 18.00 ( przerwa obiadowa 1 godz).

Informacje podstawowe o kursie
Kurs podstawowy to zdobycie podstawowej wiedzy i umiejętności praktycznych z zakresu pracy na katechezie w ujęciu systemowym.
Kurs przeznaczony dla uczestników, którzy ukończyli studia teologiczne.
W zakres kursu wchodzą: spotkania szkoleniowe (oparte przede wszystkim o pracę warsztatową i inputy teoretyczne), materiały szkoleniowe, zagadnienia i ćwiczenia do wykonania pomiędzy spotkaniami, materiały teoretyczne, konspekty katechez do realizacji, superwizja.
Kurs ten jest przeznaczony dla osób zajmujących się katechizacją czy też innymi formami ewangelizacji. Jest także przeznaczony dla osób pracujących duszpastersko. Jest to kurs podstawowy katechezy systemowej i obejmuje część praktyczną i teoretyczną.
Materiały i tematyka kolejnych zjazdów będzie dostarczana drogą mailową każdorazowo na dwa tygodnie przed kolejnym zjazdem.
Kurs ten kończy się Zaświadczeniem o ukończeniu Kursu Podstawowego Katechezy Systemowej – zaświadczenie to jest potwierdzone przez nauczycieli Opolskiego Towarzystwa Katechezy Systemowej oraz Dyrektora Wydziału Katechetycznego Kurii Diecezjalnej w Opolu.
Całościowa tematyka kursu obejmuje następujące zagadnienia:
Teoria Systemów, Konstruktywistyczny model rzeczywistości, Relacja jako fundament tworzenia katechezy systemowej, Dynamika Relacji, Kontekst Katechezy Systemowej, Wszechstronność jako model pracy w relacji, Przeformułowania i pozytywna konotacja w pracy katechety systemowego, Neutralność systemowa, Praca na zasobach ucznia, Wewnętrzne strony i zlecenia osobowości katechety, Teologia relacji, Jezus Chrystus w relacji, Ewangelia w ujęciu systemowym, Praca z obrazem ucznia, Konteksty – motywy zachowań katechety i ucznia na katechezie, Ujęcia metodyczne katechezy systemowej, Hipoteza i alternatywność jako modele procesu katechetycznego, Zmiana jako cel w pracy systemowej, Zagadnienie podwójnego wiązania, Zaciekawienie i życzliwość jako postawa katechety, Etapy i sposoby tworzenia katechezy systemowej, Modele komunikacji systemowej na katechezie, Autopojeza i zagadnienie wewnętrznej struktury, Uzgodnienia społeczne a komunikacja, „Język tworzy rzeczywistość” – pojęcie systemowego budowania komunikacji, Pojęcie estetyki systemowej w komunikacji werbalnej i poza werbalnej, System afektywny czyli katecheza systemowa w świecie emocji u uczuć, Metody pracy systemowej w oparciu o sferę afektywną, Metody pracy w katechezie systemowej, Pytania jako wszechstronne narzędzie pracy katechety systemowego, Model komunikacji systemowej po stronie JEST, Zasady normalizujące w katechezie systemowej.
Informacje o tym, czym jest katecheza systemowa i jakie są jej podstawowe pojęcia można przeczytać w zakładce „Katecheza Systemowa”.

Wstępny Kurs Informacyjny

Jest to krótka forma wstępnego przedstawienia informacji o katechezie systemowej dla grup do 25 osób maksymalnie. Kurs trwa 2,5 godziny i jest prowadzony w formie teoretyczno – warsztatowej. Celem kursu jest zaznajomienie się z katechezą systemową poprzez pokaz lekcji w ujęciu systemowym (uczestnicy biorą w nich udział podczas kursu).
Taki kurs można zorganizować w dowolnym miejscu Polski dla zorganizowanej grupy katechetów lub innych uczestników zainteresowanych tą metodą pracy.
By umówić taki wstępny kurs prosimy o kontakt telefoniczny lub mailowy (zakładka „Kontakt”).