Przeglądasz stronę w wersji roboczej. Nie wszystkie elementy mogą działać poprawnie.
Opolskie Towarzystwo Katechezy Systemowej

Stowarzyszenie zostało powołane do życia 22 stycznia 2021 roku. Stowarzyszenie ma osobowość prawną i posiada wpis do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS:0000892301.
Celem działania organizacji jest poznawanie i upowszechnianie koncepcji nauki wiary w oparciu o Ewangelię oraz nauczanie Kościoła Rzymsko – Katolickiego.

Zarząd

Wczasek Waldemar – prezes zarządu
Bechta Piotr – skarbnik
Szymańska Bożena – sekretarz

Komisja rewizyjna:

  1. Bechta Paweł – przewodniczący komisji rewizyjnej
  2. Tangermann Piotr – członek komisji rewizyjnej
  3. Kolk Gabriel – członek komisji rewizyjnej

Krótki rys historyczny

Nasze stowarzyszenie jest co prawda młode, ale jego historia nie zaczęła się z datą wpisania do KRS. Otóż około 2015 roku po raz pierwszy pojawiła się idea tworzenia całkiem nowego nurtu i w widzeniu i tworzeniu procesu edukacyjnego, który dotyczył nauczania katechezy we wszystkich typach szkół. Od 2015 do 2017 roku powstawały teoretyczne i praktyczne podstawy pracy systemowej. W 2017 roku nastąpiło oficjalne przedstawienie tego nurtu katechezy. Wydarzyło się to poprzez szkolenie dla katechetów, które odbyło się 13 maja 2017 roku w murach Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Opolskiego. Szkolenie to miało część teoretyczną i praktyczną. Od tego momentu katecheza ta zaczyna się rozwijać coraz bardziej. Odbywają się warsztaty informacyjne dla katechetów – szkolenia mają miejsca w Opolu, Świdnicy oraz Legnicy. Z tych spotkań rodzi się pierwsza grupa katechetów chętna, by odbyć bardziej gruntowny kurs katechezy systemowej. Taki pierwszy kurs wystartował w Świdnicy i trwał od 29 listopada 2018 roku do 20 czerwca 2020 roku. Oczywiście pandemia utrudniła przeprowadzenie kursu, ale szczęśliwi został on dokończony dzięki możliwościom prowadzenia spotkań przez platformy internetowe. W kursie brało udział 21 osób – kurs ukończyło 15 osób, uzyskując zaświadczenie o ukończonym kursie – ale zdecydowanie użyteczniejsza była wiedza i umiejętności nabyte w trakcie kursu. Na spotkaniu podsumowującym pierwszy taki kurs narodził się pomysł, by zawiązało się stowarzyszenie, które będzie to dzieło rozwijało dalej i przekazywało swoje owoce pracy tym, którzy stają naprzeciwko tych, którzy przyszli posłuchać i dowiedzieć się czegoś o Bogu. Naszą absolutną i bezsprzeczną inspiracją jest Ewangelia Jezusa Chrystusa, On sam i Kościół, który został przez Niego powołany – kościół, którego My, członkowie stowarzyszenia, jesteśmy Jego żywotną częścią. Naszą motywacją jest ewanageliczny przekaz o nauczaniu Ewangelii oraz wymóg czasów, w których poszukujemy ciągle nowych dróg dotarcia do ludzkich dusz.

Statut OTKS